Nieuws
Groene agenda
Opinie
Nieuwsbrief
Pers
Stadsnatuur maken
 

Do 22.06

19:30

Stadsnatuur maken

 
locatie: Studio, Pakhuis de Zwijger   
kosten: € 0,00   
aanmelden: nee 
 

'Stadsnatuur maken' is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad. Het roept op tot het integreren van natuur in het ontwerp van gebouwen en stedelijke buitenruimten en het geeft daarbij praktische voorbeelden en ontwerphandreikingen.

Deze avond staat in het teken van de interactie tussen de ontwerpers van de stad en de natuur die zich daarin ontwikkelt. De stad is een rijke biotoop met een grote biodiversiteit. Diverse dier- en plantensoorten vinden inmiddels een beter leefgebied in de stad dan in het omliggende buitengebied. Ontwerpers zoals architecten en planologen geven vorm aan de stad. Geven ze daarmee ook vorm aan de natuur die er in de stad te vinden is? Laat die zich wel vormen? En moet je dit willen? De schrijvers van dit boek (architecten en ecologen) geven hun visie en gaan in gesprek met andere experts op dit onderwerp.

Meer info op de website van Pakhuis de Zwijger