De Gezonde Stad

Wie zijn wij?

De Gezonde Stad wil Amsterdam duurzaam en gezond maken. Dit doen wij door samen met een community van Amsterdammers, koplopers uit de stad projecten te starten.

Een gezonde stad voor elke Amsterdammer!

Wij zien voor Amsterdam als stad veel kansen om te verduurzamen en zo zichzelf te vernieuwen. Verduurzaming is nodig om in de toekomst als stad aantrekkelijk en leefbaar te blijven. Wij zijn niet de enigen die dit zo zien. Onder Amsterdammers, vanuit het bedrijfsleven en bij de gemeente is er steeds meer aandacht en behoefte aan de verduurzaming van de stad. Wij willen hierin de kar trekken en de weg wijzen door de juiste mensen en partijen met elkaar te verbinden. Want een gezonde stad ontstaat niet vanzelf. Die gezonde stad maken wij samen! Juist door de verbinding te zoeken tussen bewoners, ondernemers, bedijven en de gemeente ontstaat er echt duurzame verandering.

Visie

Wat willen wij bereiken?

De stad als gezonde leefomgeving! Een gezonde stad is een groene, circulaire en inclusieve stad. Een stad die klaar is voor de toekomst, dat is wat wij willen bereiken. De gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen uit de stad kan dit voor elkaar krijgen. 

Missie

Hoe willen wij dat bereiken?

De Gezonde Stad start duurzame projecten om Amsterdam gezond te maken. Dit doen wij samen met bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties. 

Neem contact met ons op! 

  • Voor meer info over ons en onze projecen
  • Wanneer je een idee hebt voor de stad
  • Of over mogelijke samenwerkingen

 

Bedankt, wij hebben je bericht ontvangen!

Verder lezen