Projectenoverzicht
KIT Masterplan Sustainability
Jij Maakt De Stad!
Zero Waste Lab
Park om de Hoek
Ondersteuning van gezonde ideeën uit de stad!
Het Ideeënlab
Jouw Stek
Rooftop Revolution
Knowledge Mile Park
Duurzame Amsterdamse Theaters
Gezonde Stad Monitor
Van Amsterdamse Bodem
Keurmerk Schone Rondvaart
Adviescommissie Milieuzone
Amsterdam Rooftop Solutions
Op de Schop
Ondersteuning initiatieven
Laadpunten voor elektrische boten
Laadpunten voor e-scooters/fietsen
GezondeStad-app
Color your space
City-zen / Foodscape Wildeman
Parkenoverleg
Duurzame kiosken in Amsterdam-West
CO2-reductie huishoudens
Duurzame cooperaties

Projecten

Knowledge Mile Park

De Wibautstraat. Foto: Knowledge Mile
De Wibautstraat. Foto: Knowledge Mile
 

Het gebied vanaf het Amstelplein, richting het Mr.Visserplein door de Valkenburgerstraat tot en met NEMO is een van de gebieden met een zeer hoge concentratie verontreinigde lucht in Amsterdam. Dit komt onder meer door de grote hoeveelheid verkeer dat dagelijks gebruikmaakt van de Wibautstraat, Weesperstraat en Valkenburgerstraat. De Gezonde Stad en de Knowledge Mile werken samen om dit gebied te vergroenen en leefbaarder te maken.

Twee initiatieven, één ambitie

De Knowledge Mile is een living lab tussen het Amstelplein en het Mr.Visserplein. Het gebied kenmerkt zich door een hoge concentratie van grootstedelijke vraagstukken, zoals wateroverlast, luchtverontreiniging en sociaal isolement. Hier is ruimte voor vernieuwing en brengen we mensen en kennis samen om oplossingen te ontwikkelen, te testen en te tonen. Belangrijke thema’s zijn gezondheid, circulaire economie en mobiliteit. Een groeiende community met bewoners, studenten, ondernemers en maatschappelijke en gemeentelijke instellingen geven samen vorm aan de stad van morgen (knowledgemile.amsterdam). Samen pakken we de uitdaging aan om in het gebied stoepen, gevels en daken te vergroenen zodat het hoogste en langste park van Amsterdam ontstaat: Knowledge Mile Park. De Gezonde Stad werkt samen met de Knowledge Mile bij deze ambitie en stimuleert partijen om zelf aan de slag te gaan door te fungeren als procesbegeleider, verbinder en aanjager.

Wat gaan we vergroenen?

Inmiddels zijn al enkele groenprojecten gerealiseerd langs de Knowledge Mile zoals tweemaal een Park om de Hoek, de Wibauttuin en Hoftuin, een 1600 m2 groot polderdak bij Floor, het daklab van de HvA en diverse boomspiegels langs de Wibautstraat. Daarnaast zijn er nog veel projecten in ontwikkeling.

Van grijs naar groen

Groen maakt de stad gezond. Groen draagt bij aan de luchtkwaliteit en nodigt uit tot beweging en ontmoeting. Groen maakt mensen gelukkig. Daarnaast zorgt vergroening voor een aantrekkelijke leefomgeving. Groen maakt de stad klimaatbestendig door regenwater op te vangen en voor verkoeling te zorgen. En last but not least: groen geeft een stimulans aan de biodiversiteit.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Knowledge Mile.