Projectenoverzicht
Jouw Stek
Van Amsterdamse Bodem
Knowledge Mile Park
Zero Waste Lab
Adviescommissie Milieuzone
Duurzame Amsterdamse Theaters
Park om de Hoek
Keurmerk Schone Rondvaart
Gezonde Stad Monitor
Rooftop Revolution
Amsterdam Rooftop Solutions
Op de Schop
Ondersteuning initiatieven
Laadpunten voor elektrische boten
Laadpunten voor e-scooters/fietsen
GezondeStad-app
Color your space
City-zen / Foodscape Wildeman
Parkenoverleg
Duurzame kiosken in Amsterdam-West
CO2-reductie huishoudens
Duurzame cooperaties

Projecten

Knowledge Mile Park

De Wibautstraat. Foto: Knowledge Mile
De Wibautstraat. Foto: Knowledge Mile
 

Het gebied tussen de Nieuwmarkt en het Amstelstation is een van de meest vervuilde gebieden van Amsterdam. Onder meer door de grote hoeveelheid verkeer die dagelijks gebruikmaakt van de Wibautstraat. Het is een grijs en onpersoonlijk gebied, waarin het straatbeeld wordt gekenmerkt door hoogbouw en verstening. Onder de noemer Knowledge Mile Park slaan De Gezonde Stad en de Knowledge Mile-community de handen ineen om dit gebied te vergroenen.

Twee initiatieven, één ambitie

De Knowledge Mile is een fieldlab en bedrijveninvesteringszone tussen het Amstelplein en het Mr.VisserpleinHier is ruimte voor vernieuwing en brengen we mensen en kennis samen. Belangrijke thema’s zijn gezondheid, circulaire economie en mobiliteit. Een community van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en bewoners geven samen vorm aan de stad van morgen (www.knowledgemile.amsterdam). De eerste grote (en meest urgente) ambitie van de Knowledge Mile-community is de vergroening van het gebied tot het hoogste en langste park van Amsterdam:Knowledge Mile Park. De Gezonde Stad gaat de Knowledge Mile-community bij deze ambitie begeleiden en partijen in staat stellen om zelf aan de slag te gaan door te fungeren als procesbegeleider, verbinder en aanjager.


Al deze partijen werken samen om de leefbaarheid van het gebied tussen het Amstelstation en de Nieuwmarkt te verbeteren. Het vergroenen van het gebied is daarbij de meest urgente ambitie. De Gezonde stad begeleidt de Knowledge Mile-community bij het behalen van de vergroeningsambities. Als procesbegeleider, verbinder en aanjager stellen wij partijen in staat om zelf aan de slag te gaan.

Wat gaan we vergroenen?

De Knowledge Mile kijkt naar alle slimme manieren om het gebied te vergroenen. In 2016 ontwikkelen we:
• 3 groene daken
• 3 groene gevels
• 3 groene plekken in de openbare ruimte.
We staan uiteraard open voor meer of andere vormen van groen, zoals tijdelijk groen op braakliggende terreinen of groen in binnenruimtes.

Van grijs naar groen

Waarom? Groen maakt de stad gezond! Groen draagt bij aan de luchtkwaliteit en nodigt uit tot beweging en ontmoeting. Daarnaast zorgt vergroening voor een aantrekkelijke leefomgeving. Groen maakt de stad klimaatbestendig door regenwater op te vangen en voor verkoeling te zorgen. En last but not least: groen geeft een stimulans aan de biodiversiteit.

Schone energie

We kijken naar alle slimme manieren om het gebied te vergroenen. Waar mogelijk leggen we een link met andere duurzame thema’s, zoals stadslandbouw en schone energie. We onderzoeken bijvoorbeeld ook welke locaties geschikt zijn voor zonnepanelen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Knowledge Mile.

En bekijk hier een interview met Gertjan Martens, docent lerarenopleiding biologie, over Knowledge Mile Park (vanaf 02:50).