De staat van de boer

In deze tweede aflevering van de drieluik De Nieuwe Groene Revolutie, bespreken we de grote uitdagingen en problemen voor de huidige boer. Waar liggen de nieuwe verdienmodellen, wie heeft daar belang bij en waar zit de pijn?

De staat van de boer

De manier waarop we ons voedsel produceren is aan radicale vernieuwing toe. Meer dan vijftig jaar lang is het devies geweest: zoveel mogelijk, zo efficiënt mogelijk produceren. Maar deze manier van voedsel produceren is onhoudbaar geworden. De negatieve effecten, zoals drastische afname van biodiversiteit, uitputting van de grond, en maatschappelijke vraagstukken rondom dierenwelzijn, hebben alarmerende vormen aangenomen. We hebben een nieuwe balans nodig tussen onze voedselproductie- en consumptie en de draagkracht van de aarde. Met het presenteren van een nieuwe Landbouwvisie (september 2018) heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder leiding van minister Schouten een stip op de horizon gezet: kringlooplandbouw. Maar wat betekent kringlooplandbouw precies? En hoe organiseren we de Nederlandse landbouw zo, dat de productie goed is voor de aarde én de boeren? Daarover gaat programmadrieluik De Nieuwe Groene Revolutie.

11 maart 20:00 uur

De Grote Zaal

reserveer via de site

wo 13 februari 2019
Voedselverspilling is killing
Moet jij vaak aan het eind van de week de overgebleven groenten, pastakliekjes of verzuurde yoghurt weggooien? Zonde toch? Al die voedselverspilling is killing! Lees hier onze tips om verspilling tegen te gaan!
Lees verder
Groene agenda
Meer berichten
ma 11 maart 2019 - 20:00
De staat van de boer
De nieuwe groene revolutie: de staat van de boer
Lees verder